Finance

Bygga ett löneprogram

HR -avdelningen ansvarar för att genomföra ett löneprogram för nyanställda. Om du är chef för personal i din organisation är en av de första sakerna du måste göra att genomföra en löneplan. Det handlar ofta om att skapa en försäkringspolicy för ett företag som sysselsätter hundratals eller tusentals anställda. Din löneplan beror på vilken typ av verksamhet du driver, dina medarbetares ålder och deras erfarenhet. Var och en av dessa faktorer kan analyseras med aktuariella tabeller, insatser från arbetsstatistik, data om genomsnittliga löner som ges till andra företag och många andra statistiska verktyg. Att beräkna en löneskala som är rättvis mot både dig och dina nyanställda kan vara svårt, särskilt om du har ett stort antal av dem. Att använda en exakt löneskalaformel kan hjälpa dig att bestämma storleken på din startlön och framtida ökningar som är rättvisa för varje anställd och är lätta att använda.